Навигация

 • Колледжіміздің мамандықтары

            Біздің колледжге негізгі орта білімі бар оқушылар қабылданады.

            Оқыту мемлекеттік,орыс және ағылшын тілдерінде , жүргізіледі.

            Бүгінгі таңда жұмыс берушілер мамандардан ағылшын тілін білуді талап етеді. Осыны ескере отырып, жалпы кәсіптік және арнайы пәндердің 60% ағылшын тілінде жүргізледі. Оның ішінде математика, информатика, физика, химия, биология сияқты жалпы білім беру пәндері де ағылшын тілінде оқытылады. Осыған орай ағылшын тілі тереңдетіліп оқытылады.

            Колледжде жоғары және бірінші дәрежелі біліктілігі бар оқытушылар қатарлы әдістемелерді қолдана отырып, бәсекеге қабілетті, білімді, жан-жақты дамыған мамандар даярлауда қажырлы еңбек етуде.

            Колледжіміздің материалды-техникалық жағдайы жылдан-жылға жаңартылып, даму үстінде. Бүгінгі таңда колледжде зертханалар мен қазіргі талапқа сай дәрісхана, компьютерлік класстары, кітап қорына бай кітапхана мен оқу залы, асхана, медициналық қызмет көрсету бөлімшесі қызмет етеді.

             

             Барлық мамандықтарда екінші шет тілі ретінде түрік тілі оқытылады.

             Көпсалалы мамандықтар бойынша даярлау енгізілген:

                         1. 0518000 - <<Есеп және аудит>>(салалар бойынша)

                         Біліктілік: 010508 3 - Шаруашылық қызметтің талдауы және бухгалтерлік есебі бойынша экономист.

                         2. 0105000 <<Бастауыш білім беру>>

                         Біліктілік: 010508 3 Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі.

                         3. 0101000 <<Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту>>

                         Біліктілік: 010103 3 Мектепке дейінгі ұйымдардың ағылшынша білімі бар тәрбиешісі.

                         4. 1304000 <<Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру>> (түрлері бойынша).

                        Біліктілік 13040443 - Техник-бағдарламашы.

            Сабақта және сабақтан тыс уақытта қажетті білік пен дағдылардың дамуына әсер ететін әртүрлі зерттеулерді, тәрбие жұмысын өткізуге байланысты барлық қажетті жағдайлар жасалған.

 • Учеба в СДК.

  Колледж мирового уровня.

  Колледж представляет учебу своим студентам по самым востребованным общественностью специальностям, по которым студенты получают обучение на английском языке. Колледжем были привлечены преподаватели высочайшего уровня, с выдающимися профессиональными навыками и продвинутым уровнем английского языка. Кроме классической теоретической части, колледж внедрил в курсы обучения различные современный и актуальные технологии. Также студенты имеют возможность обучаться по обмену с иностранными учебными заведениями - партнерами. Для практического закрепления обученного материала, студенты могут проводить стажировки в различных организациях, с которыми колледж имеет договор о сотрудничестве. Каждый поступивший студент, родители и все кому не безразлично судьба молодежи - могут быть спокойны. Колледж всегда всеми силами будет оправдывать доверие всех казахстанцев.

   

 • Социальная жизнь студентов

  Учеба и не только.

  Здоровая и успешная жизнь молодого человека зависит не только от полученных навыков и знаний, но и социальными деятельностями. Ведь академическая нагрузка приносит усталость и большую нагрузку на молодого индивидиума. Чтобы развеятся и разнобразить жизнь, колледж предлагает студентам множество возможностей для отдыха, досуга и социального роста. Различные студенческие клубы, спортивные секции, мероприятия, экскурсии и многое другое. Колледж предлагает не только учебу, колледж открывает двери для светлого будушего.

Новости

Информация о колледже

 • Suleyman Demirel College
  Toraygyrov st.19, Almaty
 • +7 (727) 2652747
  +7 (727) 2652522 (fax)

Фотогалерея